Upgrade serverové infrastruktury

Během nejbližších dnů postupně dojde k přesunu všech našich systémů na nové servery. To přinese novou úroveň spolehlivosti a výkonu všech našich produktů a řešení. Podrobnosti v článku.

O co jde?

Veškeré naše softwarové produkty, webové stránky a podpůrné systémy budeme migrovat na nové fyzické servery a současně s tím i na nové operační systémy. To zahrnuje jak oba naše klíčové výukové produkty, tedy Online fotoškolu a Anglická slovíčka, tak i klientské weby.

Zároveň dojde k navýšení počtu serverů v zájmu zajištění vyšší spolehlivosti a robustnosti celého řešení.

Proč to děláme?

Stávající produkční server Ódin věrně slouží již téměř 10 let. Za tuto dobu neměl nikdy hardwarovou poruchu. Několik výpadků, ke kterým v minulosti došlo, bylo vždy zapříčiněno softwarovými, nikoliv hardwarovými okolnostmi.

Ačkoliv tento server doposud vykazoval výjimečnou spolehlivost a ačkoliv svou výkonností a svými technickými parametry stále plně dostačuje potřebám našich projektů, životnost serverového hardwaru není neomezená. Pravděpodobnost hardwarové poruchy tak v následujících letech nevyhnutelně poroste.

Proto jsme se rozhodli tento server zavčasu nahradit a to nikoliv jedním, ale rovnou dvěma novými servery, z nichž jeden bude sloužit jako server produkční a druhý jako server záložní. Kromě toho budeme i nadále využívat malých, jednoúčelových serverů virtuálních, např. pro účely dohledu.

Co tato změna přinese?

Nové řešení přinese celou řadu výhod. Především se díky němu zásadním způsobem zlepší robustnost celé provozní infrastruktury a zkrátí se doba vyřešení případného výpadku.

I v případě hardwarové poruchy serveru, což je typ výpadku, jehož vyřešení trvá zpravidla nejdéle, totiž bude možné veškerý provoz v krátké době přesměrovat na záložní server a tedy zajistit tak téměř nepřerušený provoz klíčových systémů. Záložní server dokáže převzít veškerou agendu produkčního serveru a dočasně jej plně nahradit. Tedy bude představovat trvale běžící, sekundární systém schopný kdykoliv převzít primární provoz.

Dva servery zároveň zajistí spolehlivější mailovou službu, neboť námi provozované domény budou obsluhované nikoliv jedním, ale dvěma mailservery a tedy i v případě jakéhokoliv problému na jednom ze serverů maily stále dorazí.

Nové řešení navíc umožní snáze aktualizovat operační systémy a provozní vývojové platformy, aniž by to vyžadovalo provedení jakékoliv odstávky. Vždy totiž bude možné nasměrovat "ostrý" provoz na jeden ze serverů a mezitím provádět údržbu druhého serveru.

Příjemným bonusem pak bude i navýšení výkonu, neboť každý z dvojice nových serverů je modernější, výkonnější a má lepší parametry, nežli server stávající.

Jak to bude reálně probíhat?

Veškeré činnosti jsou naplánované tak, aby z hlediska uživatelů vše probíhalo plynule a bez nutnosti odstávek. Půjde-li vše dle plánu, neměli by uživatelé ani klienti zaregistrovat žádný výpadek poskytovaných služeb. Přechod na nové servery a na nové systémy by měl proběhnout na pozadí, aniž by to jakkoliv narušilo práci s nimi.

Samozřejmě se ale může stát, že vše nepůjde dokonale podle plánu. V takovém případě může dojít k rozličným menším či větším problémům. Ačkoliv závažnější problémy považujeme spíše za nepravděpodobné, drobné odchylky od normálu se vyskytnout mohou, zvláště pak i s ohledem na to, že se nemění jen hardware serverů, ale taktéž softwarové prostředí (např. operační systém, verze webserveru, verze vývojových platforem, atd.).

Abychom riziko jakýchkoliv problémů minimalizovali, provedli jsme prvotní migraci ve skutečnosti již koncem minulého kalendářního roku a od té doby provozujeme souběžně starý i nový systém, paralelně na dvou zařízeních. Od té doby nový systém testujeme, pozorujeme jeho chování a odstraňujeme všechny nalezené problémy.

Nový systém je tak ve skutečnosti již více jak tři měsíce v provozu a je důkladně otestovaný. Základní funkčnost produktů by tak neměla představovat problém. Přesto však může nastat situace, že např. nějaká dílčí, nepříliš často používaná funkce unikla naší pozornosti a nebude zprvu fungovat korektně.

Narazíte-li při používání našich produktů či námi provozovaných systémů na jakékoliv odchylky od normálu, ihned nás o tom prosím informujte a to nejlépe na emailové adrese info@webykrejci.cz . Případné problémy budeme okamžitě řešit.

Kam dál?