Ukončení využívání platformy Facebook

Po pečlivé úvaze jsme se rozhodli upustit od využívání sociální sítě Facebook v rámci našich webových projektů. V tomto článku bychom rádi vysvětlili, co nás k tomuto rozhodnutí vede.

Nejdřív trocha historie...

Platformu Facebook jsme začali používat v roce 2011, zprvu zejm. v souvislosti s naším webem Anglická slovíčka. Profil na Facebooku sloužil především jako prezentační a komunikační nástroj. Upozorňovali jsme v rámci něho na nové články, zodpovídali dotazy, atp.

Později jsme Facebook začali využívat i pro reklamní účely. Facebook reklama tehdy představovala zajímavý, alternativní inzertní kanál, který zvlášť z počátku fungoval skutečně znamenitě.

V roce 2014 jsme pak přidali profil i pro náš druhý hlavní produkt, Online fotoškolu. Drželi jsme se přitom stejného mustru a Facebook využívali přibližně stejným způsobem, jako tomu bylo v případě Anglických slovíček.

Svůj profil dostala i stránka Weby Krejčí (tato stránka), avšak tento její profil jsme nikdy příliš aktivně nevyužívali, protože většina toho, co jsme chtěli světu sdělit, se vždy týkala buďto Anglických slovíček nebo Online fotoškoly a tedy dávalo větší smysl příslušné informace zveřejňovat přímo na webech a na profilech těchto jednotlivých projektů.

Nyní, skoro přesně 10 let od zveřejnění našeho prvního příspěvku na zdi, s Facebookem končíme.

Proč? Děje se něco?

Neděje se vůbec nic. Pravdou ale je, že Facebook v roce 2021 už není tou stejnou platformou, jakou býval v roce 2011. Sociální síť prošla mnoha aktualizacemi a změnami, přičemž ne všechny tyto změny byly změny k lepšímu. Mnohé z těchto změn se přitom netýkaly ani tak moc "běžných uživatelů" jako spíše firemních profilů / inzerentů.

Postupem času celá věc dospěla až do stavu, kdy zkrátka Facebook jakožto prezentační / komunikační / inzertní platformu nepovažujeme za příliš dobře využitelnou pro naše podnikání.

Jinými slovy, důvodem našeho rozhodnutí není žádná jedna konkrétní věc, ale spíše kumulativní efekt desítek a stovek drobností, které postupně, krůček po krůčku, Facebook transformovaly v něco docela jiného, než čím býval před lety.

Opuštění Facebooku navíc dává smysl i z hlediska naší širší snahy o zjednodušování našeho podnikání a o snižování nutné režie.

Co bude tento odklon od využívání Facebooku v praxi obnášet?

Ve reálu se toho mnoho nemění, protože náš odklon od Facebooku ve skutečnosti trvá už několik let.

Hlavní změnou tak bude to, že už nadále nebudeme aktualizovat Facebookové profily Anglických slovíček a Online fotoškoly. Profily i nadále zachováme a budeme je udržovat funkční, nebudeme však na ně již přidávat nic nového.

Z našich webů také zmizí veškeré integrační prvky a odkazy na platformu Facebook (tlačítka, počítadla, apod.). Jelikož jsme ale s těmito prvky i v minulosti spíše šetřili, nebude to změna nikterak významná. Některé tyto prvky z našich webů byly odstraněny již před časem, u ostatních k tomu dojde velmi brzy.

Co se týče komunikace přes Facebook Messenger, už nějaký čas máme na našich profilech nastavenou automatickou odpověď, která pisateli doporučuje kontaktovat nás prostřednictvím emailu. V tomto ohledu se tedy také vlastně nic nemění.

Když se toho tedy mnoho nemění, proč toto oznámení?

Z jednoduchého důvodu: myslíme si, že je lepší jednoznačně a na férovku říci: "Končíme s Facebookem.", než nechat profily jednotlivých projektů jen ležet ladem. Facebookový profil zanechaný na pospas zubu času, bez jakéhokoliv vysvětlení, totiž může budit dojem, že daný projekt je za zenitem a že brzy skončí. Toto ale není případ ani Anglických slovíček, ani Online fotoškoly.

Naše weby milujeme a budeme se jim i nadále plně věnovat. Ale právě proto, abychom se jim mohli věnovat skutečně naplno a posouvat je dál nejlépe, jak umíme, je třeba také umět se zbavit zbytečné zátěže, která nemá reálný přínos. Přičemž správu a údržbu Facebookových profilů jsme vyhodnotili právě jako jednu z činností, bez které nám i našim projektům bude lépe. Ušetříme tím čas a ten budeme moci věnovat jiným, smysluplnějším věcem, které naše produkty skutečně posunou dál.

Kam dál?